മൂന്ന് വി.സിമാര്‍ക്ക് യു.ജി.സി.യോഗ്യതയില്ലെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാര്‍ക്ക് യു.ജി.സി നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ച യോഗ്യതയില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് ...