പടയോട്ട ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷിയായി ഊരകം മല

[caption id="attachment_19064" align="alignleft" width="150"] ടി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി[/caption] ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്ത്വ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ സമര ...