സൗജന്യ സൗരറാന്തല്‍ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന, വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീടുകളില്‍ താമസിക്കുന്ന വി...