പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയില്‍ ചേരാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പത്രദൃശ്യഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കും പത്ര ഏജന്റുമാര്‍ക്കും വിതരണക്കാര്‍ക്കും മറ്റ് ക്ഷേമനിധിയില്...

സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഉടന്‍ വിഭജിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുനീര്‍

കാസര്‍കോട്: ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഭജനം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന്് മന്ത്രി എം.കെ. മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനസാമൂഹ്യ നീതി ദിനാച...