കുട്ടികൾക്ക് മാനസിക ശക്തി പകരാൻ ‘ഒറ്റക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട്’ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പലവിധ മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനും ആത്മഹത്യ പ്രവണത ചെറുക്കുന്നതിനുമായി 'ഒറ്റയ്ക്കല്ല ...

ഇന്നു മുതല്‍ കേരളത്തിലുടനീളം ‘ഷീ ടാക്സി’

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യനീതി വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെൻഡർ പാർക്കിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് സംരംഭമായ ഷീ ടാക്‌സ...

സാമൂഹിക നീതിക്കായി ഓള്‍ ഇന്ത്യാ സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം

കോഴിക്കോട്: സാമൂഹികനീതിക്കും സംവരണാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഓള്‍ ഇന്ത്യാ സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ് ഫോറം രൂപീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ശിക്ഷക് സദനില്‍ നടന്ന പര...