‘ബ്രാഹ്മചര്യത്തിനിടയിലും ഗാന്ധിജിക്ക് ലൈംഗിക ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു’

ലണ്ടന്‍: മഹാത്മ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി ചരിത്രകാരി ഖുസൂം വദ്ഗമ. ഗാന്ധിജി ബ്രഹ്മചര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ലൈം...