സച്ചാര്‍ കമ്മിറ്റി റിപോര്‍ട്ടിന് പത്ത് വര്‍ഷം; രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം പിന്നാക്കാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരമായില്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിം പിന്നോക്കവാസ്ഥ തുറന്ന് കാട്ടിയ സച്ചാര്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് പത്ത് വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും മുസ്‌ലിംകള്‍ സാമൂഹ്യ, ജ...