കുറഞ്ഞ വേതനം നല്‍കി അധ്യാപകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണ്‍

തൃശൂര്‍: അധ്യാപകര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനം നല്‍കുന്ന അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിയമം വരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം നല്‍ക...

വ്യാജ ബിരുദം; നടപടി ഭയന്ന് 1400 അധ്യാപകര്‍ രാജി വച്ചു

പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ വ്യാജ ബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച 1400 അധ്യാപകര്‍ രാജിവച്ചു. പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരാണ് രാജിവച്ചിരിക്കുന്നത...