സംസ്ഥാനത്ത് പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശനരീതി പരിഷ്‌കരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശന നടപടികള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച് ഉത...

പോളിടെക്‌നിക് ഈവനിങ് കോളജ് പ്രവേശനം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലെ വിവിധ ഈവനിങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ 15, 1...