2000 രൂപ ബാങ്കിലിട്ട യുവതിയുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയത് 95,000 കോടി

കാണ്‍പൂര്‍: ഭാഗ്യം ലോട്ടറിയുടെ രൂപത്തില്‍ എത്തിയ പല സംഭവങ്ങളുമണുണ്ട്. എന്നാല്‍ കാണ്‍പൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ സ്ത്രീ അറിയാതെ ഒറ്റദി...