‘ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാര്‍ക്ക് വൈറ്റ് സല്യൂട്ട്’

ലോകം ഇതുവരെ കണ്ട വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നായ കോവിഡിനെതിരെ മുന്നണിപ്പോരാളികളായ നഴ്‌സ് സമൂഹത്തെ ലോകമാദരിക്കുകയാണ് ഈ നഴ്‌സസ് ദിനത്തില്‍. ലോകത്തിന് തന്നെ...