മുസ്തഫല്‍ ഫൈസി കാന്തപുരം വിഭാഗത്തില്‍; എപി- ഇകെ തര്‍ക്കം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്

മലപ്പുറം: ഇകെ സുന്നി വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖന്‍ എം പി മുസ്തഫല്‍ ഫൈസി കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഇതോടെ സുന്നികളിലെ എപി-ഇകെ തര്‍ക്കം പുതിയ തലത്തി...