ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവില്‍ തീരുമാനമായില്ല; ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും മന്ത്രിസഭായോഗം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവില്‍ തീരുമാനമായില്ല. ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ചും കൊറോണ...