മുംബൈ ഹാഫ് മാരത്തണില്‍ മലയാളി വനിത ജേതാവ്

മുംബൈ: 13മത് മുംബൈ ഹാഫ് മാരത്തണില്‍ മലയാളി വനിത ജേതാവ്. മുതിര്‍ന്ന വനിതകളുടെ (45നും 55നും ഇടയില്‍ പ്രായം) വിഭാഗത്തില്‍ ലീലാമ്മ അല്‍ഫോന്‍സോയാണ് (1:4...