മലപ്പുറത്തെ വീട്ടമ്മ അധ്യാപകനെഴുതിയ കത്ത് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ തംരഗമാകുന്നു

മലപ്പുറം: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കണ്‍ മകന്റെ അധ്യാപകനയച്ച കത്ത് ലോക പ്രശസ്തമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ലോകത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധ...