പക്ഷാഘാത രോഗികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കൈരളി ആയുര്‍വേദ ഹോസ്പിറ്റല്‍

മലപ്പുറം: പക്ഷാഘാത ചികിത്സയില്‍ രോഗികള്‍ക്ക് പൂര്‍ണാശ്വാസവുമായി നിലമ്പൂര്‍ കൈരളി ആയുര്‍വേദ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. നിലമ്പൂര്‍കാരിയായ ‍ഡോക്ടര...