ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന്റെ പേരില്‍ ലൈംഗിക പീഡനം; റിപോര്‍ട്ടിനെതിരെ വി.സിമാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കാമ്പസുകളില്‍ ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന്റെ പേരില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നെന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യ...

ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന്റെ പേരില്‍ കോളജുകളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ലൈംഗിക പീഡനമെന്ന് റിപോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കിന്റെ പേരില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ലൈംഗികപീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ക്യാംപസുകളിലെ ...