വിദ്യാസമുന്നതി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക (സംവരണേതര) സമുദായങ്ങളില്‍പെടുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന മുന്നാ...

സെന്‍ട്രല്‍ സെക്ടര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കാന്‍ അവസരം

തിരുവനന്തപുരം: 2008-09 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സെക്ടര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നേടിയവരും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പുതുക്കാത്തതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്...

ജില്ലാ മെരിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: 2015 മാര്‍ച്ചില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി/ ടി.എച്ച്.എല്‍.സി പരീക്ഷക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ചവരില്‍ നിന്നും ജില്ലാ മെരിറ്റ...

കേന്ദ്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുവഴി നല്‍കി വരുന്ന സെന്‍ട്രല്‍ സെക്ടര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ലൈന്‍വഴി അപേക...

ഇമാംസ് കൗണ്‍സില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇമാംസ് കൗണ്‍സില്‍ കേരള ഘടകം പള്ളി ഇമാമുമാര്‍, മുഅദ്ദിന്‍മാര്‍, മദ്‌റസാ അധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്...

ന്യൂസിലന്‍ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

കൊച്ചി: സ്‌പോര്‍ട്‌സിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ പഠനത്തിനുള്ള വിവിധ...