നിസ്വാര്‍ഥ സേവനത്തിന് വേറിട്ട മാതൃകയായി ഡോ.ഷബ്‌നം

സാമൂഹികസേവനം നേരമ്പോക്കായി കാണാതെ നിസ്വാര്‍ഥ സേവനത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഡോ. എ എസ് ഷബ്‌നം. തന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രായമോ ജാത...