ഇടവേളക്ക് ശേഷം ചെെനയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് 19 ബാധിതർ കൂടുന്നു

ഷിൻജിയാങ് : ചൈനയിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ചൈനയിൽ 61 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം...