മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണം വിപുലമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമായി നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനൊപ്പം മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികൾ...

ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റിന് നാമറിയാത്ത ഉപകാരങ്ങളുമുണ്ട്

പല്ലു തേക്കാനായി വാങ്ങുന്ന ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റിന് മറ്റു പല ഉപയോഗങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലോ? അങ്ങിനെയൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ മറ്റ...