ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അപ്രഖ്യാപിത നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ ചൈന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം തുടരുന്നതിനിടെ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അപ്രഖ്യാപിത നിയന്ത്രണമുണ്ടാവുന്നതായി വ്യാപാരികള്‍. ഇതുമ...

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള പാലുല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വീണ്ടും നിരോധിച്ചു

ചെന്നൈ: ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പാലുല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വീണ്ടും നിരോധിച്ചു. പാലില്‍ വൃക്കകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മെലാമിനിന...