കുട്ടിക്കുറ്റവാളികള്‍: നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് അംഗീകാരം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന 16 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ മുതിര്‍ന്നവരെപ്പോലെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന...