നോട്ട് ക്ഷാമം; കോഴിക്കോട് രണ്ടു ബാങ്കുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ പൂട്ടിച്ചു

കോഴിക്കോട്: ബാങ്കില്‍ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും പണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജനങ്ങള്‍ രണ്ട് ബാങ്കുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു. കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് ഗ്രാമീ...