സ്വന്തം ഏതന്‍ തോട്ടത്തില്‍ എയര്‍ഗണ്ണുമായി അനുസിത്താര; പണി പാളിയപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവ് രക്ഷക്കെത്തി

കൊച്ചി: നിറയെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പച്ചക്കറി തോട്ടവും കുളവുമൊക്കെ ചേര്‍ന്നതാണ് നടി അനു സിത്താരയുടെ ഏദന്‍തോട്ടം. ഓരോ ചെടിയും വിശദമായി അനു സി...