പ്ലസ്ടു, വി.എച്ച്.എസ്.സി 79.39 % വിജയം

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ്ടു, വൊക്കേഷനല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 79.39 ശതമാനമാണ് വിജയം. സര...