പുതിയ ഹയര്‍സെക്കന്ററി ബാച്ച് അനുവദിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം പാളുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് ഉപരിപഠനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം പാളുന്നു. ഈ വര...