കലോല്‍സവങ്ങളില്‍ മേക്കപ്പ് വുമണ്‍ ഇല്ലാത്തത് എന്തു കൊണ്ട്

കലയുടെ മാമാങ്കമായ സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവം മലയാളിക്ക് വര്‍ഷംതോറും മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെടാനാവാത്തതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആശങ്കയോടെ കണ്ണുമിഴിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷ...