മാവായിസ്റ്റ് ബന്ധമാരോപിച്ച് അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത ഞാറ്റുവേല സംഘം  പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് ക...