പാലക്കാട് 96 പ്രവാസികള്‍ നീരീക്ഷണത്തില്‍

പാലക്കാട്: കുവൈറ്റ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി ബുധനാഴ്ച കരിപ്പൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി എത്തിയ 22 പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ പ്രവാസികളില്...