500 രൂപക്ക് കൊച്ചി – ബംഗലൂരു വിമാനയാത്ര

കൊച്ചി: ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിമാന യാത്ര എന്ന ആശയത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കി പ്രാദേശിക സര്‍വ്വീസുകളില്‍ മത്സരത്തിന് വഴിതുറന്ന് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത എയര്‍ ഏഷ്യ മലയാ...