ഫോണ്‍ രതിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുന്നതായി റിപോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ഫോണ്‍, ചാറ്റ് സെക്‌സിലേര്‍പ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുകയാണെന്നു സെക്‌സ് സര്‍വേ. തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡുവരെ കേരളത...