പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ നിന്നും പണം പിന്‍വലിക്കാം

മുംബൈ: ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലൂടെയും നോട്ടുകള്‍ വി...