തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് വായ്പക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: വിദേശത്തുനിന്നും നിതാഖത് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുസ്ഥിര വരുമാനം ലഭ്യമ...