ഹോംവര്‍ക്ക് ചെയ്യാത്തതിന് വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ പാവാട അഴിപ്പിച്ച് നടത്തി

[caption id="attachment_18359" align="alignnone" width="550"] Representational image[/caption] അന്‍പാര: ഹോം വര്‍ക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പ്ര...