ശ്രീദേവി കര്‍ത്തയെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പുസ്തക പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു

തൃശൂര്‍: വിവാദമായ പുസ്തകപ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് സ്വാമി നാരായണ്‍ സന്യാസ സന്‍സ്ഥാന്‍ മഠത്തിന്റെ അധികാരിയായ സ്വാമി പ്രമുഖിന്റെ പ്രതിനിധി വിഹാരി ദാസ് ...