സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര കുതിരവണ്ടിയില്‍; പുതുതലമുറക്ക് കൗതുകം തീര്‍ത്ത് ചിക്കു

പത്തനംതിട്ട: കുതിരയും കുതിരവണ്ടിയുമെല്ലാം കഥകളില്‍ മാത്രം കേട്ട് പരിചയമുള്ള പുതുതലമുറക്ക് കുതിരവണ്ടിയില്‍ യാത്രയൊരുക്കുകയാണ് ചിക്കു. പത്തനംതിട്ട പന...