എന്താണ് കാപ്പ നിയമം

കേരള ആന്റി സോഷ്യല്‍ ആക്ടിവിറ്റീസ് (പ്രിവന്‍ഷന്‍ )ആക്ട് പൊതുസുരക്ഷക്കും സമാധാനത്തിനും ഭംഗം വരുത്തുന്നവര്‍, അനധികൃത മദ്യക്കച്ചവടക്കാര്‍, കടത്തുകാര്‍...

Tags: , ,