യമഹ ആല്‍ഫ വരുന്നു… ആക്ടീവയോടു മല്‍സരിക്കാന്‍

ദില്ലി: യമഹയുടെ പുതിയ സ്കൂട്ടര്‍ 'ആല്‍ഫ' വിപണിയിലേക്ക്.  റേയ്ക്കു ശേഷം യമഹ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്കൂട്ടര്‍ മോഡലാണ് ആല്‍ഫ. ഹോണ്ട ആക്ടീവയോടു മത്സരിക്കു...