വ്യായാമം ചെയ്ത് വിഷാദമകറ്റാം

ചെറിയ തോതിലുള്ള വ്യായാമത്തിലൂടെ വിഷാദരോഗം അകറ്റാമെന്നു കണ്ടെത്തല്‍. 20 മിനിറ്റ് മുതല്‍ അര മണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള നടത്തവും തോട്ടപ്പണിയും പോലുള്ള ചെറുവ്...