ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ സ്മാര്‍ട്ടായി ഉപയോഗിക്കാം

ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഫോണിന്റെ വേഗത കുറയുന്ന എന്ന പ്രശ്‌നം. ഫോണ്‍ കുറച്ചുകാലം ഉപയോഗിച്ചു...